Repetitie Astro Angels

MBO Inspiratiemiddag: De kracht van cultuureducatie

09 februari 2022

1 min leestijd

Pim Nugteren

MBO Inspiratiemiddag: De kracht van cultuureducatie
Ontmoeten, uitwisselen en doen
Vrijdag 18 maart 13.00-16.30 uur
Locatie: online
Aanmelden: https://www.mbo-events.nl/inspiratiemiddag

Meld je hier aan!

Programma

De landelijke online MBO Inspiratiemiddag van LKCA, FCP, CJP en Fonds 21 is gericht op ontmoeten, uitwisselen en doen. Laat je inspireren door de kracht van cultuureducatie in het mbo en praat mee tijdens de talkshow met studenten, docenten en professionals uit het mbo en de cultuursector. Ontmoet nieuwe mensen of oude bekenden rondom een bepaald thema of werkgebied. En maak een keuze uit een gevarieerd aanbod van workshops.

12.50 - 13.00Inloop
13.00 - 14.15Interactieve talkshow
14.15 - 14.25Pauze
14.25 - 15.05Twee mini dates van 20 minuten in groepjes van maximaal 5 personen
15.05 - 15.10Pauze
15.10 - 16.00Keuze aanbod workshops
16.00 - 16.20Plenaire afsluiting met creatieve uitsmijter
Karim

De interactieve talkshow met Marlou Stolk (hoofd educatie Theater Rotterdam), Daan van Riet (lerarenopleider en onderzoeker), Djenell Kroes (mbo-student), Quin Blokzijl (voorzitter JOB), Ismael Maghnouji (beleidsmedewerker OCW), Lidewij de Bonth (mbo-student) Saskia de Kort (adviseur. Trainer Koning Willem l College) en Shirley Hendrikse (hoofd educatie STRP) wordt begeleid door moderator Karim Amghar.

Karim Amghar is mbo docent, auteur en radio en tv-presentator NTR en strijd voor kansengelijkheid, diversiteit en inclusie.

Met optredens van o.a spoken word van Atta de Tolk.

Logo's partners

Workshops

Studenten aan zet – leren door kunst en ontwerp

In deze workshop staan twee mooie voorbeelden centraal van projecten waarin mbo-studenten op een actieve manier bezig zijn met kunst en cultuur in een leeromgeving buiten school. Sjaan van Riel (directeur De Maakruimte) vertelt over het project ESKETIT (2019), dat zij organiseerden met poppodium Ekko waarin mbo-studenten van verschillende opleidingen werden uitgedaagd om een multidisciplinaire clubavond te organiseren. Irene Fortuyn (kunstenaar, directeur KETTER & Co) en Roland Smit (ontwerper, Studio Ro Smit) presenteren LAND&HAND, een landelijk project over de relatie tussen landschap, materiaal en vakmanschap.


Sjaan van Riel
https://demaakruimte.nl/

Irene Fortuyn
https://ketterenco.nl

Roland Smit
https://landenhand.nl/

Theater De Lieve Vrouw en studentenverhalen

Studenten uit verschillende opleidingen en leerjaren maken in theater De Lieve Vrouw (Amersfoort) kennis met professionele theatergezelschappen en film. Het project is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en beroepsvaardigheden van de studenten. Marieke Hagemans (projectleider Theater De Lieve Vrouw) vertelt hoe de bijzondere samenwerking tussen dit theater en filmhuis en de mbo-opleidingen is ontstaan en welke rol de studenten hebben. Janus Hermse (docent ROC Midden Nederland) en een student delen hun ervaringen.

Lees meer: https://www.lkca.nl/artikel/cultuuronderwijs-mbo-midden-nederland/

Marieke Hagemans
https://lievevrouw.nl/educatie/

Janus Hermse

Aan de slag met diversiteit en inclusie!

Sakina Saouti (LKCA) zet zich vanuit haar rol als communicatieadviseur en coördinator van de Code Diversiteit & Inclusie in om de cultuursector toegankelijker, diverser en inclusiever te maken. In deze workshop neemt zij je mee langs de 5 principes van de Code Diversiteit & Inclusie en hoe je deze toepast. Ghyslaine Tromp (coördinator Beeldbrekers) maakt vervolgens de vertaalslag naar de praktijk vanuit het project Van Gogh Verbindt en de Beeldbrekers. Wat zijn de resultaten na 4 jaar onderzoek? Tot slot gaat Douaa Benzzine (Beeldbreker en student Sociaal Werk) in op haar persoonlijke ervaring als mbo-student binnen het project Beeldbrekers.

Lees meer: Code D en I: www.codedi.nl
Beeldbrekers video https://youtu.be/JLWYAX2WhlM


Sakina Saouti

Douaa Benzzine

Ghyslaine Tromp

Cultuureducatie door kritisch denken

In deze workshop presenteert Daan van Riet (lerarenopleider en onderzoeker) hoe kritisch denken gedemocratiseerd kan worden. Hoe kunnen we recht doen aan het daadwerkelijk samen vormen van cultuureducatie? De oplossing vinden we zowel in het systematische, alsmede in alledaags gedrag.

Lees meer: https://werkplaatsburgerschap.nl


Daan van Riet

Cultuureducatie inzetten bij burgerschap

Albeda is een koploper op het gebied van burgerschapsonderwijs. In deze workshop deelt Gyzlene KramerZeroual(Programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen Albeda) haar ervaringen m.b.t. de inzet van burgerschapsonderwijs en vertelt ze over het belang van kunst- en cultuureducatie. Momenteel werkt Albeda aan een schoolbrede visie op cultuuronderwijs waarin ook projecten als ‘TalentHub op Zuid!’ een plek krijgen. Zij sluit samen met haar team de workshop af met een activerende werkvorm waarbij alle deelnemers worden uitgedaagd om een elfje te schrijven over het thema kust/cultuur(educatie). Hierbij sluiten Ahmet Dikbas(docent burgerschap en projectleider Team Next) en Maaike Scholtes (docent agogische en creatieve vakken en projectleider team Next) aan.

Lees meer: https://albeda.nl/nieuws/maak-impact-als-partner-in-de-talenthub-op-zuid/


Gyzlene Kramer–Zeroual

Ahmet Dikbas

Maaike Scholtes

Creativiteit, de verbindende vaardigheid

In deze workshop neemt Pieter Baay (directeur praktijkinnovatie in het mbo) je mee in onderzoeksbevindingen rondom het thema creativiteit. Creatief vermogen is belangrijk om mbo’ers voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt, maar waarom eigenlijk? En wat zou de bijdrage van kunst en cultuur hieraan kunnen zijn? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, werken we samen een aantal prikkelende vragen uit.

Lees meer: www.onderwijs124.nl


Pieter Baay

Visiegesprek: duurzame inbedding van cultuureducatie

Tijdens dit visiegesprek onder leiding van Karim Amghar bespreken we hoe cultuureducatie duurzaam ingebed kan worden in het mbo. Waar liggen de kansen en wat zijn de knelpunten? Wat is de rol van de culturele sector hierbij? Met Henk Langenhuijsen (coördinator cultuur Koning Willem I College), Liesbeth Levy (directeur KCR), Eric Holtman (directeur ROC Midden Nederland/ Amersfoort) en Huub Braam (Specialist Onderzoek LKCA)

Lees meer: https://lkca.nl/artikel/acht-handvatten-voor-duurzame-verankering-cultuureducatie/

Henk Langenhuijsen Liesbeth Levy Eric Holtman
Huub Braam


De landelijke online MBO Inspiratiemiddag is een initiatief van LKCA, FCP, CJP en Fonds 21.

Credits headerbeeld: Astro Angels/ mbo project Theater Rotterdam (2020) Fotograaf Salih Kilic.

Deel deze pagina