Social media Cultuureducatie mbo met logo en naam

Subsidie voor cultuureducatie in het mbo

08 december 2021

1 min leestijd

Mats_CJP

Wil je als mbo- en culturele instelling samen de culturele ontwikkeling van studenten bevorderen? Dan past deze regeling misschien bij jou. In een eerste samenwerking en kennismaking ontwikkel je hedendaags cultureel aanbod, dat aansluit bij de behoefte en leefwereld van mbo-studenten. Dit doe je in co-creatie voor en met studenten. Zij krijgen binnen het project ook de ruimte om zelf vrij te experimenteren.

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde mbo-instelling zonder winstoogmerk, of als culturele instelling zonder winstoogmerk.

Wie kan helaas niet aanvragen?

Om vooral studenten te bereiken die nog niet of nauwelijks in aanraking komen met cultuur tijdens hun opleiding, staat deze regeling helaas niet open voor creatieve opleidingen. Dit gaat specifiek om de opleidingen:

  • Media en Vormgeving, hoofdgroepcode HG009
  • Artiestenopleidingen, beroepsopleidingcode BC283
  • Ambachtelijke techniek de volgende opleidingen
  • Goud- en zilversmeden, beroepsopleidingcode SBB BC07
  • Creatief vakmanschap, beroepsopleidngcode SBB BC294
  • Collectiebeheer beroepsopleidingcode SBB BC294

Waarvoor kan je aanvragen?

Je vraagt aan voor een cultuureducatief project, met als resultaat hedendaags aanbod dat aansluit bij de studenten en hun culturele ontwikkeling een impuls geeft. Er is een gelijkwaardige samenwerking tussen een mbo-instelling, een lokale culturele instelling en mbo-studenten. Je gaat een samenwerking aan met lokale partners om studenten ook bekend te laten raken met hun culturele omgeving. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit project kan deskundigheidsbevordering nodig zijn. Dit maakt je project nog toekomstbestendiger. Ook bied je ruimte voor een cultuurexperiment door studenten, waarin zij zelf verantwoordelijk zijn voor het maken en uitvoeren van een cultuureducatief project. De ervaringen die de studenten opdoen neem je als belangrijke kennis mee in de verdere ontwikkeling van het aanbod. Zie je kansen om het aanbod dat je voor de studenten ontwikkelt ook te verbinden met het buitenschoolse, dan juichen we dat toe.

Waar let het Fonds op?

Om je te helpen bij je aanvraag en het proces wat makkelijker te maken, hebben we een format gemaakt voor je projectplan. Dit kan je als kapstok gebruiken om ons je plan uit te leggen. Ook hebben we een format voor de samenwerkingsovereenkomst en de begroting gemaakt, we adviseren je deze te gebruiken. Deze pagina is een samenvatting van de volledige juridische regeling. Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de volledige regeling ook hebt gelezen. We hebben hier een leesversie voor gemaakt, waar alleen de relevante onderdelen in opgenomen zijn. Je vindt alle hier genoemde documenten in het grijze kader, onder 'Documenten'.

Hieronder staan de criteria wel nog even kort uitgelegd.

  • Doel | Leidt het nieuwe samenwerkingsinitiatief in co-creatie tot kwalitatief hoogwaardig hedendaags aanbod, dat aansluit bij de vraag van mbo-studenten? Bevordert het project het culturele vermogen van de student in aansluiting op de burgerschapsopdracht van het mbo? Is de keuze en meerwaarde van de samenwerking duidelijk? Hoe krijgt kansengelijkheid een rol in het project?
  • Samenwerking | Is er een gelijkwaardig samenwerkingsverband dat voldoende slagkracht heeft? Is de taak- en rolverdeling van de mbo-instelling, culturele instelling, studenten en mogelijke andere partijen helder en logisch? Maak in je aanvraag ook duidelijk op welke wijze studenten zullen meewerken aan het project.
  • Inhoudelijk-organisatorisch | Bestaat je aanvraag uit een duidelijk en realistisch plan met een heldere en haalbare planning? Is je begroting redelijk en sluit deze aan bij de activiteiten?

Klik hier om je aan te melden, subsidie aan te vragen en om de praktische voorwaarden te lezen.

Deel deze pagina