Pinkster3Vuur Voorstelling
Muziek Theater Erfgoed

Pinkster3Vuur

Pinkster3Vuur Voorstelling

De troubadourharp brengt de geschiedenis van het Zaans Ontzet en de Pinksterdrie tot leven in betoverende vertelvoorstelling

Pinkster3Vuur is een voorstelling over het Zaans Ontzet, dit jaar 450 jaar geleden. In deze vertelvoorstelling wordt een beeld geschetst van de tijd van de overheersing door de Spanjaarden. Veel van wat geschreven is over Pinksterdrie is door mannen geschreven: feitelijke verslagen van de strijd, weinig over de sociale en religieuze achtergronden. Gonda wilde daar als schrijfster het perspectief van een vrouw aan toevoegen. Daarom is het hoofdpersonage van deze voorstelling een vrouw. Aan de hand van een aantal personages wordt een beeld geschetst van wat mensen dreef: vrijbuiters, Geuzen, Calvinisten, Dopersen, Roomsen en Spaansgezinden. De zienswijzen van alle partijen komen aan de orde in de vertelling, zodat een genuanceerd beeld ontstaat.

De voorstelling is een historische vertelling, afgewisseld met harpmuziek van zowel Zaanse als Spaanse klanken. Leerlingen leren over de locale Zaanse geschiedenis in het bijzonder en in het algemeen de verschillende perspectieven op historische gebeurtenissen.

PRIJS: € 200,- per activiteit
THEMA: Geschiedenis, Zaans Ontzet

Over Harpiste & Historica Gonda Kaai

Historische vertelvoorstellingen met harpmuziek

Contactgegevens

Gonda Kaai
g.kaai@hotmail.com
www.gondakaai.nl