Support scholen


Over CJP

Introductie

CJP stelt jongeren in staat om hun culturele smaak te ontwikkelen en hun culturele horizon in Nederland en de rest van de wereld te verbreden. CJP brengt jongeren in contact met cultuur in de breedste zin van het woord en geeft daarbij voordeel en voorrang. Dit doen we inmiddels al meer dan 60 jaar. CJP is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Kortingen met CJP

CJP geeft kortingen op cultuur in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat om musea, theaters, de bioscoop of festivals. Daarnaast geeft CJP ook korting op fashion, gadgets en lifestyle zodat jongeren weer meer geld overhouden voor cultuur. Alle deals vind je in de CJP app of op cjp.nl.

De CJP-pas en CJP app

De CJP was lange tijd een fysieke pas. Tegenwoordig is de CJP digitaal terug te vinden in de CJP app. Hiermee kunnen jongeren aantonen dat ze recht hebben op korting. Voor mbo-studenten kan hij tevens gebruikt worden als studentenpas.

Met de CJP app vind je alle kortingen op de bioscoop, festival, musea, theater, concerten, merken en meer. Bestel direct tickets, vraag voucherscodes aan of laat je digitale CJP bij de kassa zien voor korting. Download de app via de Google Play Store of de App Store.

Contact met CJP

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag. Zo bieden we een uitgebreid overzicht met instructies via ons praktisch stappenplan voor vo en voor mbo, of kijk voor veelgestelde vragen bij de FAQ voor mbo en vo. Heb je meer hulp nodig? Neem dan contact op met ons op: support@cjp.nl.

Over de Cultuurkaart

Introductie: wat is de Cultuurkaart?

De Rijksoverheid stimuleert cultuureducatie en cultuurparticipatie via een aantal (financiële) regelingen. Een van deze regelingen die in het onderwijs is geïntegreerd is de Cultuurkaart.

Door middel van de Cultuurkaart stelt het ministerie van OCW geld beschikbaar om cultuuronderwijs te stimuleren. Deelnemende scholen ontvangen per leerling/student een bedrag: het Cultuurkaart-budget.

Met de Cultuurkaart wordt het beschikbare bedrag voor cultuuronderwijs aanzienlijk verhoogd. Het biedt scholen financiële middelen om gebruik te maken van het aanbod van aangesloten organisaties bij CJP. Dit worden Cultuurkaart-acceptanten genoemd.

Daarnaast ontvangen leerlingen/studenten én docenten een gratis CJP, waarmee zij korting krijgen op cultuur in de breedste zin van het woord.

In het vo wordt deze regeling als sinds 1999 met succes ingezet. In het mbo wordt in 2023 en 2024 een pilot uitgevoerd onder de naam MBO Cultuurkaart om te onderzoeken of deze regeling ook in het beroepsonderwijs net zo succesvol uitgerold kan worden.

Met de beschikbaar gestelde bijdrage van het ministerie van OCW moedigt CJP scholen aan om cultuuronderwijs een vaste en stevige plek in het curriculum van de leerlingen en studenten te geven. Scholen worden gestimuleerd zelf ook een (financiële) bijdrage te leveren om kunst en cultuur dichterbij de leerlingen en studenten te brengen.

Wat zijn de voordelen van deelname aan de Cultuurkaart?

1. Extra financiële middelen

Al bij één samenwerking tussen een school en een culturele organisatie wordt deelname aan de Cultuurkaart al waardevol. Bijvoorbeeld: de school wilt een activiteit ondernemen die € 1200,- kost. Met de financiering uit de algemene middelen van de school mét Cultuurkaart-budget kost deze activiteit nog maar max. € 800,-.

De school neemt ook jaarlijks deel aan de herverdeling van het niet-geclaimde budget. Dit bedrag ligt gemiddeld rond de € 1,50 per leerling/student en is daarmee goed voor een extra financiële impuls.

Daarnaast kan de school een extra € 1000,- aan Cultuurkaart-budget verdienen door de leerlingen te stimuleren de CJP te activeren.

2. Gratis CJP's voor leerlingen/studenten en docenten
Leerlingen/studenten van scholen met bijdrage school krijgen een gratis CJP. Hiermee krijgen zij korting op cultuur en nog meer leuke deals. Er zijn daarnaast 30 gratis CJP's voor docenten beschikbaar. De school kan daar bovenop voor alle docenten een CJP Docentenpas aanschaffen voor € 6,- per pas (i.p.v. €17,50). Voor scholen zonder bijdrage school kost de CJP € 2,75 per leerling/student.

Algemene voorwaarden en AVG

CJP heeft in samenwerking met haar Functionaris Gegevensbescherming de werkwijze rondom de omgang met persoonsgegevens van leerlingen en docenten aangescherpt. Dit is gedaan om de dienstverlening te verbeteren, om volledig te voldoen aan de kaders van de AVG en om de scholen zoveel mogelijk keuzevrijheid te geven over hoe ze om willen gaan met gegevensuitwisseling.

De Cultuurkaart in het vo

Geschiedenis CJP in het vo

CJP zet zich al sinds 1998 in voor het cultuuronderwijs in Nederland. Tegelijk met de komst van het vak CKV in het voortgezet onderwijs werd destijds door CJP de ‘CKV-bon’ geïntroduceerd: de voorloper van de huidige Cultuurkaart. De bonnen met een waarde van 50 gulden per leerling werden beschikbaar gesteld voor alle leerlingen in de leerjaren waarin het vak CKV gegeven werd. Als financiële ondersteuning voor de verlichte culturele activiteiten

Deze voucher-systematiek werd vanaf schooljaar 2008/2009 een uitgebreidere digitale variant, de ‘Cultuurkaart’ waarmee voor alle leerlingen in het vo een budget van 15 euro beschikbaar gesteld werd.

In 2011 werd de Cultuurkaart door het 1e kabinet Rutte afgeschaft. Scholen en culturele instellingen gingen hier massaal tegen in protest en nadat CJP de Cultuurkaart in 2012/2013 dankzij een aantal fondsen had kunnen laten doorstarten, kwam het ministerie van OCW in 2013/2014 weer langszij en kreeg de Cultuurkaart zijn huidige vorm, waarin een inzet van de school beloond en gematcht wordt door onder andere een bijdrage van OCW.

Onderdelen Cultuurkaart in het vo

De CJP Cultuurkaart bestaat uit 4 onderdelen:

  • Geoormerkt budget voor het cultuuronderwijs
  • Digitale CJP's voor leerlingen en docenten.
  • Overzichtelijk online scholenportaal waarin de Cultuurkaart-zaken geregeld worden.
  • Het Cultuurkaart-dossier

+ Bijkomende vervoers-voordelen: Schooltoer

Het Cultuurkaart-budget in het vo

Er wordt jaarlijks 5 miljoen euro Cultuurkaart-budget beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Per deelnemende leerling investeert het ministerie € 5,50.

Alleen deelnemende scholen ontvangen het Cultuurkaart-budget. Deelnemen kan op 2 verschillende manieren. De school kiest zelf op welke manier deze wil deelnemen.

1. Cultuurkaart-budget met bijdrage school

De school stelt een bedrag beschikbaar van € 11,- per leerling. Daar komt initieel € 5,50 per leerling van het ministerie van OCW bij. Het totale bedrag van € 16,50 per leerling kan dan worden uitgegeven door de school.

Nadat de aanmelding gesloten is worden de euro's die niet geclaimd zijn verdeeld over de deelnemers met een bijdrage school. Met deze herverdeling van de gelden komt er gemiddeld nog eens € 1,80 per leerling beschikbaar.

Met deze optie maakt de school optimaal gebruik van de voordelen van de Cultuurkaart.

2. Cultuurkaart-budget zonder bijdrage school

De school vraagt een CJP Cultuurkaart zonder bijdrage school aan voor € 2,75 aan administratiekosten per leerling. Het ministerie van OCW stelt dan een tegoed van € 5,50 beschikbaar, dat alleen door de individuele leerling kan worden besteed. Het is dus niet mogelijk om het budget klassikaal te besteden.

Gratis CJP's voor leerlingen en docenten

Als de school meedoet aan de CJP Cultuurkaart met bijdrage school, dan hebben alle leerlingen recht op een gratis CJP (t.w.v. € 17,50) waarmee zij korting krijgen op op bios, musea, voorstellingen, festivals en meer. De gratis CJP is terug te vinden in de CJP app. Er worden ook 30 gratis docentenpassen beschikbaar gesteld, mits er op tijd wordt besteld. Als dit niet lukt, kunnen de docentenpassen worden aangeschaft voor € 6,- per pas.

Het scholenportal / scholen.cjp.nl

Alle Cultuurkaart-zaken worden verricht via het scholenportal van CJP. De budgethouder van de school beheert hier het account en het budget. Het portaal geeft inzicht in de budgetten, maar ook in de activatie-status van leerlingen en docenten. Het is daarnaast mogelijk om overzichten en facturen te downloaden en gegevens aan te passen.

Het Cultuurkaart-dossier

Het Cultuurkaart-dossier is een digitale mix van een portfolio, een dossier en een tijdlijn. Het dossier helpt docenten om de culturele ontwikkeling van hun leerlingen te structureren en sluit aan bij de kaders en eisen die de docent, de school en de inspectie stellen.

Het Cultuurkaart-dossier is een product van CJP en Apprentice en wordt aan Cultuurkaart-scholen tegen een enorm gereduceerd tarief van € 2,- per leerling per jaar aangeboden (normale kosten: abonnement € 855,- per jaar + licentie per leerling € 6,25). Meer informatie is te vinden op CJP | Cultuurkaart-dossier.

CJP Schooltoer

Schooltoer is een handig product van de NS, GVB en CJP. Hiermee reizen docenten en leerlingen die zijn aangesloten bij de Cultuurkaart duurzaam en met een fikse korting in de daluren met NS, of in het hele netwerk van GVB Amsterdam. Zo wordt een culturele activiteit met de klas nog voordeliger. NS Schooltoer-tickets zijn wegens een sporadische bevoorrading beperkt leverbaar.

Meedoen met de CJP Cultuurkaart

Aan de CJP Cultuurkaart kunnen deelnemen: leerlingen, docenten en ondersteunend personeel op scholen voor regulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Nederland die vallen onder de Wet op het voortgezet onderwijs. Als een school wil deelnemen geldt de verplichting om dit met alle leerlingen van de school, zoals opgegeven bij DUO, te doen.

Deelnemen? Volg ons praktisch stappenplan.

De Cultuurkaart in het mbo

Geschiedenis CJP in het mbo

CJP maakt zich al jaren hard voor meer cultuuronderwijs binnen het mbo. Samen met Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) pleit CJP al een aantal jaar om de Cultuurkaart-systematiek ook voor het middelbaar beroepsonderwijs te realiseren.

In 2016 mag CJP de ‘MBO-Card’ uitrollen. Dit is een minimale versie van het Cultuurkaart concept waarin voor alle studenten en docenten een gratis CJP beschikbaar is, zonder geoormerkt budget. In mei 2022 kondigt staatssecretaris Gunay Uslu de pilot MBO Cultuurkaart aan. Het ministerie van OCW stelt 5 miljoen euro beschikbaar dat verdeeld kan worden over alle studenten mbo in Nederland. Deze pilot is gestart in september 2022 en zal tot eind 2024 duren.

Contact met CJP over de MBO Cultuurkaart

Aanvragen van meer informatie kan via mbocultuurkaart@cjp.nl. Ook plannen we graag een (bel)afspraak met je in.

Onderdelen Cultuurkaart in het mbo

De MBO Cultuurkaart bestaat uit 5 onderdelen:

  • Geoormerkt budget van € 10,50 per student
  • Gratis CJP’s voor alle studenten, docenten en medewerkers
  • MBO Cultuurkaart-dossier waarin docenten de culturele ontwikkeling van de student kan structureren, monitoren en bijsturen
  • Overzichtelijk online portaal waarin de MBO Cultuurkaart zaken geregeld worden
  • Informatieplatform waarop vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.

Cultuurkaart-budget in de pilot MBO Cultuurkaart

Het ministerie van OCW stelt € 10,50 per student beschikbaar. De school bepaalt zelf hoe ze willen deelnemen aan de MBO Cultuurkaart. Als de school volledig klassikaal gebruik wil maken van het beschikbare budget dan wordt hiervoor door de school € 10,50 per student ingelegd. Het bedrag wordt verdubbeld met het Cultuurkaart-budget waardoor er € 21,- per student beschikbaar is. Dit geld is tot en met eind 2024 naar eigen inzicht te besteden aan klassikale en/of individuele culturele activiteiten binnen- en buiten de school.

Gratis CJP's voor studenten en docenten

Als de school meedoet aan de MBO Cultuurkaart met bijdrage school, dan hebben alle studenten en docenten recht op een gratis CJP (t.w.v. € 17,50) waarmee zij korting krijgen op op bios, musea, voorstellingen, festivals en meer. De gratis CJP is terug te vinden in de CJP app.

Het MBO Cultuurkaart-dossier

Om de ervaringen vast te leggen, erop te reflecteren, maar ook om de student digitaal te begeleiden is er een dossier aan de MBO Cultuurkaart gekoppeld. Hiermee is het mogelijk om het vak burgerschap een concrete invulling te geven.

Het scholenportaal

Alle Cultuurkaart-zaken worden verricht op het scholenportal van CJP. De budgethouder van de school beheert hier het account en het budget. Het portaal geeft inzicht in de budgetten, maar ook in de activatie-status van leerlingen en docenten. Het is daarnaast mogelijk om overzichten en facturen te downloaden en gegevens aan te passen.

Meedoen met de pilot MBO Cultuurkaart (t/m 31 dec 2023)

Aan deze pilot kunnen deelnemen: alle scholen voor beroepsonderwijs Nederland die vallen onder de Wet educatie en beroepsonderwijs. De school kan zich centraal op hoofdvestiging aanmelden, of per college.

Let op: aanmelden voor de pilot was nog mogelijk tot uiterlijk 31 december 2023. Heb je hierover vragen? Stuur dan een mail naar mbocultuurkaart@cjp.nl.