Cultuurkaart-dossier

Het nieuwe Cultuurkaart-dossier is een digitale mix van een portfolio, een dossier en een tijdlijn. Het dossier helpt docenten om de culturele ontwikkeling van hun leerlingen te structureren en sluit aan bij de kaders en eisen die de docent, de school en de inspectie stellen.

Voor scholen

Met het Cultuurkaart-dossier worden docenten ontlast: leerlijnen, ontwikkelingen en samenhang worden inzichtelijk gemaakt. Docenten kunnen opdrachten uploaden, de voortgang monitoren en werk nakijken en beoordelen. Het dossier is methode-flexibel: docenten kunnen er allerlei opdrachten inzetten, van praktische opdrachten tot lesbrieven ondersteund door video.

Leerlingen kunnen met beeld, tekst en film opdrachten maken en terugkijken op hun culturele ontwikkeling. Hun profiel wordt bewaard in de cloud en kan bijvoorbeeld gedeeld worden met een vervolgopleiding, de schoolinspectie of ouders.

Wat is de meerwaarde voor CJP om dit aan te bieden?

CJP en Apprentice vinden het belangrijk dat docenten worden ontlast en zich kunnen focussen op de inhoud. Het Cultuurkaart-dossier ontzorgt de docenten en verbetert de kwaliteit van het cultuuronderwijs.

1. Hoge kwaliteit

Met de CJP Cultuurkaart zijn vak- en klasoverstijgende culturele activiteiten te boeken die allemaal onderdeel zijn van de culturele ontwikkeling van de leerling. Met het Cultuurkaart-dossier kunnen die ontwikkelingen, maar ook de leerlijnen en de samenhang inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast koestert CJP de docent. Dit dossier ondersteunt de kunstvakdocenten om het werk beter en efficiënter te doen.

2. Financieel voordeel

CJP probeert de scholen die gebruik maken van de CJP Cultuurkaart voordeel te bieden. Dit doen we uiteraard met onze kortingen, maar ook met bijvoorbeeld goedkope kaartjes voor vervoer. CJP mag dit dossier voor maar € 2,- per leerling aanbieden in plaats van € 6,25. Lees hier meer over het speciale CJP-tarief.

Probeer het zelf!

U kunt nu vrijblijvend kennis maken met het Cultuurkaart-dossier. Mail schoolnummer + e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon naar mlo@apprenticexm.com om 5 proeflicenties aan te vragen. We nemen dan snel contact met u op.

Hoe werken docenten met het Cultuurkaart-dossier?

Docenten kunnen zelf stap voor stap opdrachten toevoegen. Dit kunnen je eigen opdrachten zijn, maar ook uit een methode. Daarnaast is er een database met opdrachten beschikbaar waar je gebruik van kan maken. De opdrachten voor het dossier plaats je in de digitale leeromgeving en deze zijn online beschikbaar voor de leerlingen. Via het virtuele klaslokaal, onderdeel van de digitale leeromgeving van Apprentice, kan in les gegeven worden en kunnen het dossier en bijbehorende opdrachten besproken worden. Alle dossiers worden in de cloud bewaard. Wanneer de inspectie mee wil mee kijken kan dat door hier in te loggen.

Kan het dossier gekoppeld worden aan huidige systemen?

Het Cultuurkaart-dossier kan gekoppeld worden aan leerlingadministratiesystemen (zoals Somtoday, Magister), zodat leerlingen met deze gegevens ook op hun Cultuurkaart-dossier kunnen inloggen (Single Sign On). Apprentice voert momenteel verschillende gesprekken met methodes om te kijken of er koppelingen mogelijk zijn.

Hoe werken leerlingen zelf met het Cultuurkaart-dossier?

Leerlingen kunnen individueel foto's en filmpjes uploaden en zo hun tijdlijn opbouwen. Dit kan via elk device en zelfs via een speciale app. Bij de opdrachten staat een button waarmee leerlingen eenvoudig de gewenste opdracht aan de tijdlijn kan toevoegen. Daarnaast kan de leerlingen ook direct aan de tijdlijn een item toevoegen en daar zelf verder invulling aan geven. Bovendien kunnen leerlingen opdrachten ook in groepen uitvoeren. Als de leerling naar een andere school gaat, kan het dossier ook overgezet worden.

Hoe is de privacy van de leerling gewaarborgd?

Apprentice heeft zich verbonden aan het privacyconvenant voor het onderwijs en maakt gebruik van de daarbij behorende verwerkersovereenkomst voor de scholen die via Apprentice werken. De privacy is dus gewaarborgd. Verder blijven de gegevens bewaard in de cloud. Apprentice verwijdert gegevens wanneer dit door een school wordt aangegeven.

Hoe is het technisch opgebouwd?

Apprentice werkt met servers zonder datalimiet, waardoor het niet voor een belasting van het schoolnetwerk zal zorgen. Apprentice maakt gebruik van verschillende servers. Er worden back-ups gemaakt dus er gaan geen dossiers verloren als er een server crasht.

Wat kost het Cultuurkaart-dossier?

Voor scholen die deelnemen aan de CJP Cultuurkaart is er voor het Cultuurkaart-dossier een speciale prijs. CJP mag het namelijk in combinatie met de CJP Cultuurkaart aanbieden voor € 2,- per leerling per jaar.

Voor scholen die niet deelnemen aan de CJP Cultuurkaart geldt de reguliere prijs: € 6,25 per leerling per jaar en daarbovenop een licentiefee van € 855,- per school.

Hoe kan ik het Cultuurkaart-dossier bestellen?

Je bestelt het Cultuurkaart-dossier tegelijk met de CJP Cultuurkaart in het scholenportal in het menu CJP-bestellingen. Het Cultuurkaart-dossier kan ook los van het Cultuurkaart-budget besteld worden.

Zodra wij de bestelling binnen hebben, wordt deze verwerkt en zal er door Apprentice contact met de budgethouder worden opgenomen.

Je hoeft het dossier niet voor voor alle leerlingen te bestellen. Het dossier heeft wel de meeste waarde als de leerling het gedurende zijn hele schoolperiode kan gebruiken.

Voor culturele organisaties

Ook voor culturele organisaties is het Cultuurkaart-dossier een waardevol instrument. Als culturele organisatie kun je lesmateriaal, video’s of opdrachten uploaden in de database van het Cultuurkaart-dossier. Docenten putten uit deze database om opdrachten te zoeken voor hun leerlingen en wellicht ook een activiteit te boeken bij deze culturele organisatie. Ook als een school al een activiteit heeft geboekt bij een culturele organisatie, is het Cultuurkaart-dossier interessant: leerlingen kunnen zich voorbereiden door opdrachten te maken of lesmateriaal door te nemen.

Wat is het Cultuurkaart-dossier precies?

Het Cultuurkaart-dossier is een relevante aanvulling op de CJP Cultuurkaart: het structureert de culturele ontwikkeling van leerlingen op een wijze die past bij de belevingswereld van de leerlingen en de kaders en de eisen die de docent, de school en de inspectie stellen.

Scholen en docenten worstelen met de bewaarplicht en borging van het CKV-dossier. Er liggen op veel scholen nog kasten vol met dikke mappen en verslagen, om nog maar te zwijgen van al de overvolle tassen nakijkwerk waar de docent nog steeds mee naar huis moet.

In het Cultuurkaart-dossier kunnen leerlingen hun culturele ontwikkeling onderzoeken, vastleggen en erop reflecteren met gebruik van de CJP Cultuurkaart. Docenten kunnen er hun opdrachten in kwijt en met een paar simpele kliks wordt de voortgang van opdrachten gevolgd. Dit kan op categorie-, opdracht- en deelopdrachtniveau voor de gehele klas of per individuele leerling. Ook kunnen docenten met de nakijkfunctie op de gewenste manier opdrachten nakijken en beoordelen. Dit kan vanaf het eerste jaar om zo de culturele ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk te maken.

Leerlingen kunnen met beeld, tekst en film opdrachten maken en terugkijken op hun culturele ontwikkeling en zo een (cultureel) profiel opbouwen. Dit profiel wordt bewaard in de cloud en kan gedeeld worden met bijvoorbeeld een vervolgopleiding, maar ook met de schoolinspectie of met ouders.

Leerlingen en docenten kunnen inloggen met bestaande gegevens van het LAS of via een single-sign-on. Ze krijgen dan toegang tot hun eigen portfolio. Het Cultuurkaart-dossier is methode-flexibel: docenten kunnen er van alles inzetten. Van eigen (praktische) opdrachten, opdrachten uit een methode tot lesbrieven, ondersteund met video’s, afbeeldingen, etc. Het doel is ook om een database op te bouwen om opdrachten te bewaren en te kunnen delen met collega’s.

Mede-ontwikkelaar Apprentice voert momenteel verschillende gesprekken met de ontwikkelaars van methodes om te kijken of er koppelingen mogelijk zijn. Het is altijd mogelijk om opdrachten zelf te plaatsen. Daarnaast is er een database met opdrachten beschikbaar die o.a. door culturele organisaties kunnen worden aangeleverd.

Wil je vast een indruk krijgen? Je kunt nu ook al de presentatie van een eerder webinar inzien in deze korte video.

Wie maakt het Cultuurkaart-dossier?

Het Cultuurkaart-dossier wordt bijgehouden in Mijn Leeromgeving van Apprentice. CJP en Apprentice zijn ‘oude vrienden’. In de begintijd van de Cultuurkaart hebben we succesvol samengewerkt en gaven we samen het Schoolmagazine uit. Apprentice biedt sinds 2004 een digitale leeromgeving en ontwikkelt vanuit vraag van de Nederlandse onderwijsmarkt, met eigen ontwikkelaars in huis. CJP en Apprentice vinden het belangrijk dat docenten worden ontlast en zich kunnen focussen op de inhoud. Met het Cultuurkaart-dossier halen ze hiervoor de juiste tool in huis.

Wat is de meerwaarde voor CJP om dit aan te bieden?

Hiervoor zijn 2 redenen:

  1. De Cultuurkaart is een financiële impuls voor breed cultuuronderwijs in een professionele context. Met het Cultuurkaart-dossier wordt ook een inhoudelijke en kwalitatieve impuls gegeven. Met de Cultuurkaart zijn vak- en klasoverstijgende culturele activiteiten te boeken die allemaal onderdeel zijn van de culturele ontwikkeling van de leerling. Met het Cultuurkaart-dossier kunnen die ontwikkelingen maar ook de leerlijnen en de samenhang inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast koestert CJP de docent. Dit dossier ondersteunt de kunstvakdocenten om het werk beter en efficiënter te doen.
  2. De tweede reden is een financiële: CJP probeert de scholen die gebruik maken van de Cultuurkaart voordeel te bieden. Dit doen we uiteraard met de kortingen maar ook met bijvoorbeeld goedkope kaartjes voor vervoer. CJP mag dit dossier met veel voordeel voor de school aanbieden.

Wat kan mijn instelling met het Cultuurkaart-dossier?

Het Cultuurkaart-dossier is een handige tool voor docenten en leerlingen, maar ook voor culturele organisaties. Er is namelijk ook een mogelijkheid om lesmateriaal, lesbrieven, video’s, opdrachten e.d. in de database van het Cultuurkaart-dossier te plaatsen. Docenten kunnen deze database vervolgens gebruiken om opdrachten te zoeken en wellicht vervolgens ook een activiteit boeken bij de organisatie. Ook andersom, wanneer er al een activiteit geboekt is, kunnen ze de bijbehorende voorbereiding en materialen via het Cultuurkaart-dossier uitvoeren en staat dit ook direct in de dossiers van de leerlingen.

Wil je jouw culturele aanbod in de database plaatsen?

Neem dan contact op met een medewerker van Apprentice via mlo@apprenticexm.com.