NT2 - van taal verhuizen Workshop
Literatuur

NT2 - van taal verhuizen

NT2 - van taal verhuizen Workshop

De taalverhuizers leren hun nieuwe stem kennen

Wie verhuist van taal, kan de vanzelfsprekendheid in het gebruik van zijn stem kwijtraken. De trefzekerheid waarmee de tweedetaal-leerder in de moedertaal sprak, behoren niet meer tot zijn uitrusting. Soms levert dat een handicap in de communicatie op.
Het helpt om op papier in die nieuwe taal wat zelfvertrouwen te veroveren. Daar kan poëzie een nuttige rol in vervullen. Gedichten kunnen goed tegen onvolkomenheden in taal: veel 'fouten' zijn middelen die de ervaren dichter bewust inzet; het zijn cadeaus die de onervaren dichter soms zomaar krijgt.
De lessen vergroten het plezier en zelfvertrouwen in de Nederlandse taal, waardoor de leerling vanuit intrinsieke motivatie zelf op onderzoek uitgaat.

PRIJS: € 140,- (per klas)

THEMA: Nederlands als tweede taal

Over Huis van Gedichten

Huis van Gedichten ontwikkelt en verzorgt workshops in taal. Wij geloven dat wanneer kinderen en jongeren in vrijheid spelen met taal, zij nieuwe kwaliteiten van zichzelf ontdekken. Hun fantasie wordt geprikkeld en ze worden zich bewust van dingen waar ze normaal aan voorbij lopen. Dit sterkt hun zelfvertrouwen, helpt ze een stem te geven aan wat hen bezighoudt en bij het vinden van hun eigen identiteit. Huis van Gedichten werkt met scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, bibliotheken, jeugd- en culturele instellingen, musea en CultuurSchakel.

Contactgegevens

Malou Osendarp
malou@huisvangedichten.nl
https://huisvangedichten.nl/