Alles over het BRIN-vestigingsnummer

Wat is een BRIN-nummmer?
Dit is het registratienummer dat door het Nederlandse Ministerie van OCW wordt uitgegeven. Elke onderwijsinstelling wordt geïdentificeerd aan de hand van dit nummer. Het bestaat uit een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden.

De juiste BRIN-vestigingsnummer van de school is terug te vinden in het bestand onderaan de pagina.

Waarvoor gebruikt CJP het BRIN-nummer?
Het plaatsen van de Cultuurkaart-budget bestelling wordt gebaseerd op het aantal leerlingen die geregistreerd zijn voor uw vestiging(en) bij DUO. CJP gebruikt hiervoor de laatst gepubliceerde data van DUO. Uw schoolgegevens kunnen hiervan afwijken, maar dat is niet erg. Vestigingen die nog niet bij DUO zijn geregistreerd kunnen we toevoegen en leerlingaantallen die afwijken kunnen aangepast worden in de Cultuurkaart-budget bestelling.

Hoe pas ik het BRIN-nummer aan?
Wilt u iets wijzigen in het schoolportal maar lukt het niet omdat het BRIN-vestigingsnummer niet gevonden wordt of omdat deze al in gebruik is? Neem dan contact met ons op. Vermeld hierin het BRIN-vestigingsnummer, schoolnummer, de vestigingsnaam en adres en het aantal leerlingen.

Gecombineerd bestand DUO voor overzicht vestigingen en leerlingen 2021-2022 (VO en VSO).xlsx