Andrea de santis zx I Rbjlv IQM unsplash

Meedoen met de pilot MBO Cultuurkaart met budget

10 januari 2023

1 min leestijd

Mats_CJP

Wie zijn er binnen de school bij deze pilot betrokken?

Voor de zomer maakte staatssecretaris Cultuur & Media, Gunay Uslu, bekend dat ze voor alle mbo-studenten via de MBO Cultuurkaart cultuurbudget beschikbaar stelt. Het gaat om een bedrag van 10,50 euro over twee jaar per student dat samen met de CJP kortingspas de financiële drempel voor culturele activiteiten verlaagt. Inmiddels zijn de eerste mbo-scholen aangesloten bij de pilot. Doet jouw school ook mee of zijn jullie dat van plan? In dit artikel leggen we uit wie er binnen de school bij de pilot betrokken is.

CvB (bevoegd gezag): de beslissing om deel te nemen en om te investeren in het cultuuronderwijs op de school wordt door het bevoegd gezag gemaakt

Docent burgerschap of creatieve vakken: Bekijkt en beslist of de MBO Cultuurkaart met budget onderwijskundig een plek kan krijgen en welke kansen er zijn om hiermee het onderwijs te verrijken.

Budgethouder: De beheerder van het schoolaccount op het schoolportaal. Deze persoon verzorgt de aanmelding en deelname, regeert over het MBO Cultuurkaart-budget en beheert de student- en docentgegevens.

Docent+: Docenten met een CJPpas kunnen door de budgethouder worden aangewezen om via het schoolportal aanvragen bij culturele aanbieders te doen. Deze docenten hebben ook inzicht in student-activaties.

Studenten: als houder van de CJP pas hebben ze recht op korting. Kiest de school voor een individueel tegoed, dan kan de student met de pas een betaling doen bij een culturele instelling.

Beschikbare onderdelen van de pilot

 1. Geoormerkt cultuurbudget van 10,50 per student.

Daarnaast modulair:

 1. Gratis CJP’s voor alle studenten, docenten en medewerkers.
 2. Burgerschapsdossier waarin docenten de culturele ontwikkeling van de student kan structureren, monitoren en bijsturen.
 3. Overzichtelijk online portaal waarin de MBO Cultuurkaart zaken geregeld worden.
 4. Platform waarop vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.

Deelnemen aan de pilot in fases

Fase 1: Beslissen en aanmelden

 1. CJP informeert alle mbo’s over de pilot, de mogelijkheden en de beschikbare middelen. Betrokkenen: CvB en docenten burgerschap, of docenten creatieve vakken.
 2. Cvb/bevoegd gezag beslist of de school deelneemt en welke bijdrage de school per student beschikbaar stelt.
 3. De school levert contactpersonen en benodigde gegevens aan.
 4. De budgethouder maakt het schoolaccount aan in het schoolportal scholen.cjp.nl

Fase 2: Deelnemen

Deze fase is verdeeld in 2 stappen

Stap 1: aanvragen CJP’s voor studenten en medewerkers

CJP heeft ervoor gezorgd dat er aan alle AVG-regels wordt voldaan wat betreft het aanvragen van persoonlijke CJP’s. De school mag hierbij zelf bepalen welke gegevens worden aangeleverd.

 1. De school beslist welke gegevens aangeleverd worden
 2. De budgethouder vult en controleert het door CJP opgemaakte template met gegevens
 3. De budgethouder verstuurd via scholen.cjp.nl het template
 4. De budgethouder nodigt met 1 druk op de knop de studenten en medewerkers uit de CJP te activeren.

Stap 2: bestellen van MBO Cultuurkaart-budget

Budgetbestellen gaat op basis van de aantallen zoals deze geregistreerd staan bij DUO

 1. De school beslist voor hoeveel studenten er een bijdrage van 10,50 beschikbaar gesteld wordt en voor hoeveel studenten er individueel tegoed aangevraagd wordt.
 2. De budgethouder voert op scholen.cjp.nl de juiste aantallen in.
 3. De budgethouder verstuurd de aanvraag en ontvangt per mail een bevestigingen met het aantal en factuurbedrag
 4. De budgethouder heeft na ontvangst van deze mail 5 dagen om de aanvraag aan te passen.
 5. Na 5 dagen keurt CJP de aanvraag goed. De factuur wordt aangemaakt en naar het factuuradres van de school gestuurd
 6. Na verwerking van de betaling wordt het volledige MBO Cultuurkaart-budget vrijgegeven aan de school

Fase 3: Het ondernemen van culturele activiteiten

Deze fase valt uiteen in een aantal onderdelen

Onderdeel 1: reserveren en betalen van een culturele activiteit

 1. Docenten zoeken op educatie.cjp.nl naar geschikt aanbod
 2. De docent maakt via het portal of via eigen kanalen afspraken met culturele aanbieders en geeft hierbij het CJPschoolnummer van de school op.
 3. De culturele aanbieder maakt in het portal een ‘weborder’ aan.
 4. De budgethouder keurt de weborder op scholen.cjp.nl goed. Het MBO Cultuurkaart-budget van de school wordt direct belast.
 5. CJP handelt de betaling aan de culturele aanbieder af.

Onderdeel 2: Het Burgerschapsdossier

De budgethouder van de school meldt zich bij CJP aan om gebruik te gaan maken van het Burgerschapsdossier.

Docenten die met het Burgerschapsdossier willen gaan werken kunnen het volgende doen:

 • Studenten /klassen invoeren (hiervoor kan gekoppeld worden met de studentadministratiesystemen die op school gebruikt worden)
 • Lesmateriaal uploaden.
 • Lesmateriaal van collega’s of culturele instellingen inzien en gebruiken
 • Opdrachten opstellen en toewijzen aan studenten
 • Opdrachten per student monitoren en beoordelen

Studenten die via de docent toegang krijgen tot het dossier kunnen het volgende doen:

 • Opdrachten maken.
 • Beeld, tekst en film uploaden.
 • Digitaal portfolio opbouwen dat ook nadat de student van school gaat ingezien kan worden voor bijvoorbeeld een volgende opleiding.


Voor alle onderdelen van deze pilot worden alle privacy-en veiligheidsregels door CJP gewaarborgd. Het huidige transactieplatform waarin alle MBO Cultuurkaartbetalingen plaats vinden wordt sinds 2018 door het voortgezet onderwijs gebruikt en voldoet aan alle veiligheidseisen.

Deel deze pagina