Kevin laminto 4xb U Fdu TEY0 unsplash kopie

Pilot MBO Cultuurkaart met budget van start

25 mei 2022

1 min leestijd

Mats_CJP

Staatssecretaris Cultuur en Media, Gunay Uslu, heeft bekend gemaakt dat ze voor alle mbo-studenten via de MBO Cultuurkaart cultuurbudget beschikbaar stelt. Dit cultuurbudget zal net als voor de leerlingen binnen het voortgezet onderwijs via de school worden verdeeld. Het gaat om een totaalbedrag van 10,50 euro over twee jaar per student dat samen met de CJP kortingspas de financiële drempel voor culturele activiteiten verlaagt.

CJP is blij met dit nieuws en staat in de startblokken om het cultuuraanbod naar de mbo-scholen en studenten te brengen. Walter Groenen, directeur CJP: “We weten dat deze maatregel een enorme impuls gaat geven aan het cultuuronderwijs binnen het mbo. In het voortgezet onderwijs ondernemen de leerlingen jaarlijks meer dan 1,1 miljoen culturele activiteiten met de Cultuurkaart bij een deelname van 80% van alle scholen. En we verwachten dat dit ook in het beroepsonderwijs mogelijk is. Want waarom zou een 17 jarige vwo’er wel een culturele activiteit mogen doen, en een 17 jarige mbo-student niet?”

Mbo-scholen kunnen kiezen uit dezelfde opties als de scholen voor het voortgezet onderwijs. Investeert de school zelf ook 10,50 euro per student, dan ontvangen ze 10,50 euro bonus van OCW over twee jaar en een gratis CJP kortingspas per student. Daarmee is er dus een bedrag van 21 euro per student beschikbaar. Met het budget kunnen klassikale en/of individuele culturele activiteiten geboekt worden. Wil of kan de school de 10,50 euro niet inleggen, is er ook een alternatieve variant beschikbaar waarbij de student een bonus ontvangt die alleen voor individuele activiteiten kan worden ingezet. Nieuw is ook dat scholen direct kunnen beschikken over een MBO Cultuurkaart-dossier, waarmee docenten en studenten hun culturele ervaringen kunnen vastleggen, en waarin lesopdrachten kunnen worden gedeeld.

Quin Blokzijl, voorzitter Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs geeft aan: “Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is blij met de pilot MBO Cultuurkaart met budget. Cultuur kan het mbo verrijken. Het geeft diepgang en plezier aan het onderwijs. Door de pilot MBO Cultuurkaart met budget kan iedere mbo-student makkelijker kennismaken met cultuur.”

Ook Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum reageert enthousiast: “Het is fantastisch dat het ministerie van OCW met de MBO Cultuurkaart een extra impuls geeft aan cultuureducatie. Het Rijksmuseum vindt aandacht voor cultuur binnen het onderwijs van groot belang en biedt daarom een speciaal onderwijspakket voor mbo-studenten. We zien er naar uit nog meer mbo-studenten te verwelkomen.”

Scholen kunnen zich nu aanmelden. De budgetten kunnen vanaf het najaar 2022 worden besteed. De pilot loopt tot en met december 2024. Scholen kunnen zich via mbocultuurkaart@cjp.nl aanmelden of meer informatie aanvragen. Ook culturele instellingen die educatief aanbod voor mbo-studenten aanbieden kunnen dit doen via CJP.

Deel deze pagina