Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van CJP. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de site openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CJP. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.

De informatie op educatie.cjp.nl is met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. CJP spant zich te allen tijde in om alle betrokkenen te informeren over gebruik van hun (beeld-)werk, citaten, etc. Wanneer u van mening bent dat een plaatsing in de media van CJP in strijd is met een copyright in uw bezit, ontvangen we hierover graag bericht via redactie@cjp.nl. CJP sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de website. CJP-kortingen die op de site worden genoemd zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op.

Het commentaar en andere user-generated content op educatie.cjp.nl geeft niet de mening van CJP weer. CJP kan uitingen of ongepaste opmerkingen verwijderen.

CJP behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. Laatste wijziging: 1 maart 2015.