Meedoen met de MBO Cultuurkaart


 • Op deze pagina vind je uitleg over alle praktische stappen die de school/budgethouder onderneemt om mee te doen aan de MBO Cultuurkaart in het mbo.
 • Hulp nodig bij bijv. het uploaden van studentengegevens of het versturen van de uitnodigingsmail?
  Kijk dan bij onze instructies en downloads op deze pagina.
 • Heb je een andere vraag? Kijk dan even bij onze veelgestelde vragen.
  Wil je hulp op maat? Neem dan contact met ons op.

Meedoen met de pilot MBO Cultuurkaart

Aan deze pilot kunnen deelnemen: alle scholen voor beroepsonderwijs Nederland die vallen onder de Wet educatie en beroepsonderwijs. De school kan zich centraal op hoofdvestiging aanmelden, of per college.
Let op: aanmelden voor de pilot was ten laatste mogelijk op 31 december 2023.

Om mee te doen met de MBO Cultuurkaart doet de school de volgende bestellingen:

 • Gratis CJP’s voor alle studenten
 • CJP’s voor docenten en medewerkers van de school
 • Cultuurkaart-budget
 • MBO Cultuurkaart-dossier

De rolverdeling op een rijtje:

De docent burgerschap of creatieve vakken bekijkt en beslist of de MBO Cultuurkaart met budget onderwijskundig een plek kan krijgen en welke kansen er zijn om hiermee het onderwijs te verrijken.

De budgethouder beheert het schoolaccount op het scholenportaal. Deze persoon verzorgt de aanmelding en deelname, beheert het MBO Cultuurkaart-budget en de student- en docentgegevens.

Docent+: Docenten met een CJP kunnen door de budgethouder aangewezen worden als docent+. Een docent+ kan in het scholenportal aanvragen bij culturele aanbieders doen en hebben ook inzicht in de activatie-status van studenten.

Studenten krijgen met hun CJP korting op de leukste deals.

CJP
begeleidt de deelname en de onboarding van de school.

CJP's voor studenten en docenten bestellen

De CJP voor studenten en docenten kan worden aangevraagd vanaf het begin van het schooljaar en is geldig t/m het einde van het eerstvolgende kalenderjaar, dus 31-12. CJP heeft voor de uitwisseling van studentgegevens in samenwerking met Privaty een werkwijze opgesteld die volledig voldoet aan de kaders van de AVG.

 1. Upload de student- en docentengegevens van 2023-2024 op scholen.cjp.nl in het menu ‘beheer studenten’ of ‘beheer docenten’. Download de instructie.
 2. De school doet mee met de gehele school en vraagt voor alle studenten een CJP aan.

Cultuurkaart-budget bestellen

 1. Ga op scholen.cjp.nl naar het menu 'producten' en klik indien nodig op het tabblad 'Cultuurkaart-budget.'
 2. Vul het formulier volledig in, en controleer de aantallen op de site én in de bevestigingsmail die je na de bestelling ontvangt. Download de instructie.
 3. CJP controleert de bestelling 5 werkdagen na het indienen van de bestelling. Na goedkeuring door CJP is het niet meer mogelijk om aantallen aan te passen. Op basis van de budget-bestelling wordt de factuur voor de school opgesteld. De factuur wordt aan het factuuradres van de school gemaild en is altijd beschikbaar in het menu ‘financien’ op scholen.cjp.nl. Zodra de factuur door de school betaald is wordt het totale Cultuurkaart-budget in het schoolaccount gestort.

Bijbestellen

Als er halverwege het jaar nieuwe studenten instromen dan kan hiervoor een bijbestelling gedaan worden in het menu ‘producten-bijbestellen’ op scholen.cjp.nl.

MBO Cultuurkaart-dossier

Om de ervaringen vast te leggen, erop te reflecteren, maar ook om de student digitaal te begeleiden is er een dossier aan de MBO Cultuurkaart gekoppeld. Hiermee is het mogelijk om de ondernomen activiteit bijvoorbeeld voor het vak burgerschap inhoudelijk te verdiepen. Het MBO Cultuurkaart-dossier wordt geheel gefinancierd door het VSB-fonds en ontwikkeld door CJP en Apprentice in samenwerking met de scholen die er gebruik van maken.

De budgethouder van de school meldt zich bij CJP aan om gebruik te gaan maken van het MBO Cultuurkaart dossier via mbocultuurkaart@cjp.nl.

Docenten die met het MBO Cultuurkaart dossier willen gaan werken kunnen het volgende doen:

 • Studenten /klassen invoeren (koppeling studentadministratiesystemen)
 • Lesmateriaal uploaden
 • Lesmateriaal van collega’s of culturele instellingen inzien en gebruiken
 • Opdrachten opstellen en toewijzen aan studenten
 • Opdrachten per student monitoren en beoordelen

Studenten die via de docent toegang krijgen tot het dossier kunnen het volgende doen:

 • Opdrachten maken
 • Beeld, tekst en film uploaden
 • Digitaal portfolio opbouwen

Cultuurkaart-budget besteden

Op de website educatie.cjp.nl biedt CJP een marktplaats waar vraag en aanbod elkaar vinden. Na deelname aan de pilot kunnen culturele activiteiten middels deze weg, of door onderling contact met culturele instellingen zelf, geboekt worden. Bekijk hier het overzicht met al het cultureel aanbod voor mbo gesorteerd op burgerschapsthema, provincie en landelijk aanbod. Bekijk hier per mbo-school een aantal tips op maat voor landelijk aanbod (dat naar de school toekomt), aanbod in de regio en het cultureel steunpunt uit de regio.

Activiteit betalen

Nadat er een activiteit georganiseerd is en de afspraken met de aanbieder zijn afgestemd, wordt er door de Cultuurkaart-acceptant een web order aangemaakt. De instelling heeft hier het CJP-schoolnummer van de school voor nodig.
Deze weborder bevat gegevens als: bedrag, aantal studenten, datum en tijd, omschrijving van de activiteit. De web order wordt naar de budgethouder gestuurd, die deze met 1 druk op de knop kan goed- of afkeuren. Na controle bij CJP wordt de uitbetaling aan de instelling gedaan.

Ondersteuning vanuit CJP

Op deze pagina vind je uitgebreide instructies die je kunt downloaden. Wij hebben ook een mediakit met promo-materiaal dat de school kan gebruiken op alle communicatiekanalen. Deze kit wordt regelmatig vernieuwd zodat je ook actueel beeldmateriaal hebt. Heb je andere materialen nodig, laat het ons dan weten. We nemen ook regelmatig contact op met de afdeling communicatie en studentenzaken van de school, om onze materialen onder de aandacht te brengen en om contact te houden over wat jullie nodig hebben.

We ondersteunen ook live op de locatie van de school, om CJP bij de studenten onder de aandacht te brengen. We hebben hiervoor een team van enthousiaste CJP-ers die aan de studenten komen vertellen waar en hoe ze de CJP kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld met een klassikale 'elevator-pitch’ van 5 minuten en een informatiestand in de aula of kantine. Maar het is ook mogelijk om samen in overleg een andere vorm te vinden. Neem contact op met mbocultuurkaart@cjp.nl als de school hier meer over wil weten.

Andere vragen? Kijk dan ook bij onze veelgestelde vragen.

Instructies en downloads

Voor de budgethouder

Mediakits

Overzicht aangesloten organisaties Cultuurkaart

Algemene voorwaarden en AVG

Mails ontvangen van CJP - IP adressen aan de whitelist toevoegen

Om te zorgen dat de budgethouder, docenten en leerlingen de e-mails van CJP goed ontvangen is het belangrijk om de IP adressen van CJP aan de whitelist toe te voegen. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld de ICT-coördinator van school.

Vanuit deze IP adressen stuurt CJP e-mails:

188.94.184.36
188.94.185.36
188.94.184.37
188.94.185.37
188.94.184.38
188.94.185.38s

Kosten en budget

Budget met bijdrage school

De school stelt een bedrag beschikbaar van € 10,50 per student. Er komt dan per student € 10,50 van het Ministerie van OCW beschikbaar. Het totale bedrag van € 21,- per student kan dan worden uitgegeven door de school.

Budget zonder bijdrage school

De school vraagt een CJP Cultuurkaart zonder bijdrage school aan voor € 2,75 aan administratiekosten per student. Het ministerie van OCW stelt dan een tegoed van € 10,50 beschikbaar, dat alleen door de individuele leerling kan worden besteed op studenten.cjp.nl.

Kosten voor de school

De bijdrage school

Dit is het bedrag dat de school per leerling beschikbaar stelt in het Cultuurkaart-budget. De school geeft de bijdrage school samen met de bijdrage van het ministerie van OCW uit aan culturele activiteiten die in het kader van het cultuuronderwijs worden georganiseerd.

Kosten voor de CJP

Een reguliere CJP kost € 17,50. Als de school meedoet met ‘bijdrage school’, dan is de CJP helemaal gratis. Voor scholen zonder bijdrage school kost de CJP € 2,75 aan administratiekosten per student.

Kosten voor het Cultuurkaart-dossier

Het Cultuurkaart-dossier is een product van CJP en Apprentice en wordt aan scholen die deelnemen aan de pilot kosteloos ter beschikking gesteld. Het VSB-fonds financiert het dossier in deze pilot.

Geldigheid Cultuurkaart-budget

Het totale MBO Cultuurkaart-budget komt vrij zodra de factuur door de school betaald is, Het Cultuurkaart-budget is het besteedbaar t/m 31 december. Op 31 december 23:59 uur worden de restant budgetten teruggestort naar algemene middelen waarna berekend wordt uit welk deel het restant bestaat. Is er nog een deel ‘bijdrage school’ over dan wordt dit aan de school teruggestort.

De CJP-lidmaatschappen

De voordelen van een CJP-lidmaatschap

Met de CJP op zak worden de (financiële) drempels naar allerlei vormen van kunst en cultuur verlaagd. De student wordt uitgedaagd om eigen culturele interesses verder te onderzoeken, maar ook om af en toe iets heel nieuws te proberen op cultureel gebied. CJP maakt het leven van de student (en ook die van docenten/medewerkers) aanzienlijk goedkoper. Naast culturele kortingen biedt CJP ook veel voordeel op lifestyle en gadgets zoals elektronica, kleding en schoenen, lezen en reizen. Alle acties zijn te vinden in de CJP app of op cjp.nl. Docenten kunnen de speciale Docenten CJP ook tonen voor kortingen in het buitenland.

Het uitdelen van de CJP's

Om van de voordelen te genieten die een CJP biedt moeten de studenten/docenten hun CJP activeren. Hiervoor stuurt de budgethouder een uitnodigingsmail via het scholenportal.

 1. De budgethouder uploadt alle student- en docentengegevens in het scholenportal. Een instructie over hoe dit werkt vind je hier.
 2. De budgethouder stuurt alle studenten op een zelf gekozen moment met één druk op de knop een uitnodigingsmail
 3. De studenten/docenten ontvangen de uitnodiging. Zij kunnen dan hun CJP activeren via mijn.cjp.nl of via de CJP app.

CJP heeft voor de uitwisseling van studentengegevens in samenwerking met Privaty een werkwijze opgesteld die volledig voldoet aan de kaders van de AVG. Wil de school toch met anonieme gegevens de activatiecodes aanmaken, dan zijn hiervoor alternatieve manieren. Kijk hiervoor bij Instructies en downloads.

Budgethouders van scholen zonder bijdrage school koppelen het individueel budget aan de student. Studenten moeten dan de CJP activeren om gebruik te kunnen maken van dit individueel budget. Dit tegoed kan besteed worden op studenten.cjp.nl.

Promoot CJP op school

Om te zorgen dat alle studenten van hun gratis CJP kunnen genieten, moedigen wij van harte aan dat de school zelf ook een (informerende) rol op zich neemt. CJP kan de student zelf namelijk niet bereiken, omdat CJP geen toegang heeft tot de gegevens van de studenten. Promoot CJP daarom op school, bijvoorbeeld met de hulp van onze Mediakit. De Mediakit vind je op deze pagina onder 'Instructies en downloads'.

We ondersteunen ook live op de locatie van de school, om CJP bij de studenten onder de aandacht te brengen. We hebben hiervoor een team van enthousiaste CJP-ers die aan de studenten komen vertellen waar en hoe ze de CJP kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld met een klassikale 'elevator-pitch’ van 5 minuten en een informatiestand in de aula of kantine. Maar het is ook mogelijk om samen in overleg een andere vorm te vinden. Neem contact op met mbocultuurkaart@cjp.nl als de school hier meer over wil weten.